Wsparcie
Jerzego Roberta Nowaka
Szanowni Państwo.

Pan profesor Jerzy Robert Nowak od  53 lat działa na rzecz naszej Ojczyzny.
Poprzez publiczne wystąpienia, artykuły oraz książki. Wielokrotnie przychodziło
mu walczyć o dobre imię Polski i Polaków. Co warto podkreślić Pan Nowak
prowadził często tą walkę jako jeden z niewielu czy wręcz w osamotnieniu.

Walka zaś ta jak to bywa z walką o prawdę, w tym i historyczną, skazuje
człowieka na ostracyzm w wielu środowiskach jak np. media. Jest to jednym z
powodów niskiego nakładu książek autorstwa Pana Profesora gdyż, jest
niezwykle trudno przebić się, do świadomości przeciętnego czytelnika.

Pozwolimy sobie na przedstawienie kilku istotnych faktów:

Pan Nowak pozyskuje dochody z następujących działalności:
1. sprzedaż książek swojego autorstwa
2. pisanie artykułów dla prasy
3. regularne wykładanie na wyższej uczelni.

Książki profesora Nowaka są wydawane w taki sposób aby każdy czytelnik
mógł sobie na nie pozwolić. (Pan Profesor stawia na dostępność a nie
zarobek)

Profesor Nowak nigdy nie godził się na reklamy.

Każdego dnia musi śledzić publikacje prasowe krajowe oraz zagraniczne.
(Wydatki tylko na prasę to kilkadziesiąt złotych dziennie!)

Zmuszony jest do zakupu publikacji książkowych różnych autorów w kraju i za
granicą.
(Jest to konieczność aby prace Pana Profesora można było nazywać
rzetelnymi/naukowymi)

Podróżuje po całej Polsce i wielu innych krajach najczęściej finansując te
podróże z własnych środków finansowych.

Prowadzone badania historyczne łączą się z wieloma wydatkami:

1. Podróże
2. Noclegi
3. tworzenie kopii dokumentów oraz inne wydatki

Wiele publikacji autorstwa Pana Profesora jest odkładanych w czasie ze
względu na brak środków do ich wydania (wznowienia).

Wiele czasu który Pan Profesor mógłby poświęcić na badania kolejnych
materiałów do publikacji jest zajmowana na rzecz zwykłego zarobienia na
przysłowiowy chleb.

Profesor Nowak nie zatrudnia żadnych pomocników (finanse) przez co wiele
spraw spada na barki jego najbliższej rodziny.

Powyższe fakty powodują iż chcielibyśmy Państwa zachęcić do
rozważenie wsparcia finansowego działalności Jerzego Roberta Nowaka.

Sądzimy iż swoją wieloletnią pracą na rzecz naszej Ojczyzny
niejednokrotnie udowodnił iż warto to uczynić.

Cele na które będą poświęcone pozyskane środki to:

1.  odciążenie jeśli idzie o codzienne wydatki

2.  wznawianie niektórych książek (wydanie kolejnych)

3.  stworzenie pełnowartościowego kanału audio-wideo w internecie na łamach  
     którego będzie można regularnie oglądać i wysłuchać Pana Profesora

4.  finansowanie m. in. strony internetowej...

5.  ...oraz innych przyszłych przedsięwzięć mających na celu walkę o dobre imię   
     Polski i Polaków.


Z wyrazami szacunku.
Przyjaciele i sympatycy Jerzego Roberta Nowaka.


Prosimy o zapoznanie się również z tekstem:
"Jak zostać Donatorem"
(Znaleźć się na liście osób wspierających
Jerzego Roberta Nowaka a publikowanej na łamach niniejszej
strony)

Wsparcie Jerzego Roberta Nowaka:

PKO BP Warszawa - oddział nr 11
ul. Wołoska 58/62
02-507 Warszawa (Mokotów)

Nr. rachunku:
04 1020 1156 0000 7002 0066 7501

Nr. IBAN:
PL 04 1020 1156 0000 7002 0066 7501

Kod BIC (SWIFT):
BPKOPLPW