Jerzy Robert Nowak
Oficjalna Strona
Serdecznie witamy
na oficjalnej stronie internetowej
Jerzego Roberta Nowaka.

<<<   na YouTube


<<<   na Twitterze
Wspierajmy Jerzego Roberta Nowaka
Wsparcie Jerzego Roberta Nowaka:

PKO BP Warszawa - oddział nr 11
ul. Wołoska 58/62
02-507 Warszawa (Mokotów)

Nr. rachunku:
04 1020 1156 0000 7002 0066 7501

Nr. IBAN:
PL 04 1020 1156 0000 7002 0066 7501

Kod BIC (SWIFT):
BPKOPLPW
Lista Donatorów
 
Książki w wersji elektronicznej
>  e-książki  <
      Ci, którzy poniewierają Polską w polskojęzycznych mediach, robią to z całym cynizmem. Wiedzą, że zakompleksiani, upokorzeni i poniżeni Polacy będą tym posłuszniejsi wobec narzuconych nam obcych dyrektyw, tym łatwiej zgodzą się na neokolonialne eksploatowanie Polaków. Jakże trafne wydają się poświęcone właśnie tej sprawie uwagi świetnego historyka i publicysty Andrzeja Nowaka, naczelnego redaktora renomowanych „Arcanów”, publikowane 28 maja 2004 roku na łamach „Tygodnika Solidarność”. A. Nowak zwrócił uwagę na konsekwencję, z jaką elity polityczne III RP starały się zaniżać samoocenę Polaków i zmieniać ich stosunek do tradycji narodowych. W myśl tej koncepcji, uporczywie lansowanej po 1989 r., to nie komunizm był zły, ale Polska jest zła. Źli są Polacy. Co więcej, Polak jest nieudolny, Polak nie potrafi, jest zaledwie półdzikim stworzeniem, które dopiero dzięki surowej tresurze, po opanowaniu zachodnich wzorców zostanie przystosowane do życia w cywilizowanym świecie (podkr. - J.R.N.).

Fragment książki Jerzego Roberta Nowaka pt. "Co Polska Dała światu"