NOTA BIOGRAFICZNA     Jerzy Robert Nowak, historyk (profesor wyższej uczelni) i publicysta, autor 82 książek i  ponad 1800 publikacji prasowych (w tym około 1100 artykułów).

Urodził się 8 września 1940 r. w Terespolu nad Bugiem. Jako 16-latek wystąpił pod koniec października 1956 roku na wiecu Białej Podlaskiej, dostając największe brawa od paru tysięcy wiecujących. Uhonorowano tak odwagę jego wystąpienia, domagającego się m.in. pełnego wyjaśnienia sprawy zbrodni w Katyniu. W latach 1963-1965 należał do opozycji studenckiej w Warszawie. Odszedł z niej po sporach z dominującymi tam michnikowcami, przeciwstawiając się ich atakom na Kościół i Prymasa Tysiąclecia. Jako świetny znawca problematyki węgierskiej (należy do nielicznych cudzoziemców mianowanych za zasługi dla kultury węgierskiej nadzwyczajnym członkiem Węgierskiego Związku Pisarzy) zrobił ogromnie wiele dla upowszechnienia wiedzy o naddunajskich „bratankach”.

          Już w 1966 roku - w wieku 26 lat - opublikował na Uniwersytecie Warszawskim książkę o najnowszej literaturze węgierskiej, która zgodnie została uznana przez węgierskich krytyków literackich krajowych i emigracyjnych za „pionierską”. Później wydał m.in. książkę o dziejach stosunków polsko-węgierskich „Węgry bliskie i nieznane”, książkę o najnowszej historii Węgier- „Węgry 1939-1973”, książkę, o Powstaniu Węgierskim - „Węgry. Burzliwe lata 1953-1956”, „Historię literatury węgierskiej XX wieku”, dwa wybory węgierskiego eseju, dwa wybory poezji największego węgierskiego poety XX w. - Endre Adyego, wybór „Pamiętników” ks. F. Rakoczego. Opublikował również książkę o najnowszej historii Hiszpanii, szybko rozchwytany mimo 50 tys. nakładu wybór myśli C. Norwida „Gorzki to chleb jest polskość” i wybór pism gen. J. Prądzyńskiego.

          W 1975 r. „czujni” partyjni recenzenci zablokowali wydanie w PWN 600-stronicowej książki J.R. Nowaka o historii węgierskiego stalinizmu. PRL-owska cenzura zablokowała również parę dziesiątków artykułów J. R. Nowaka (m.in. w „Polityce”, „Twórczości”, „Przeglądzie Technicznym”, „Studiach Filozoficznych”, „Radarze” i  w „Zdaniu”) z powodu wyrażanych w nich dążeń do poszukiwania prawdy o kulisach najnowszej historii lub sugestii reformatorskich.

         W latach 70. 80. J. R. Nowak niejednokrotnie występował przeciwko przejawom antypolonizmu na Węgrzech (głównie ze strony niektórych żydowskich środowisk komunistycznych i kosmopolitycznych). Ostro zderzał się m.in. z kierownikiem działu kulturalnego organu KC WSPR - P. E. Fehérem. W 1986 r. J. R. Nowak opublikował w prasie polskiej i węgierskiej kilka artykułów atakujących jadowicie antypolską powieść wpływowego pisarza żydowskiego Gy. Spiró: „Iksowie”. Z zemsty na Węgrzech zablokowano wydanie dokonanego przez J. R. Nowaka wyboru polskiego eseju, mimo trzech entuzjastycznych recenzji wewnętrznych.

        Obrona prawdy o historii Polski, deformowanej na Węgrzech, przyniosła J. R. Nowakowi poparcie ze strony węgierskich patriotów. Znany węgierski emigracyjny polonista, poeta i krytyk literacki György Gömöri pisał w 1981 r. na łamach „Zeszytów Historycznych” paryskiej „Kultury” (zesz. 58) w recenzji z książki „Węgry bliskie i nieznane”:

Autor był przez wiele lat zasłużonym pośrednikiem między polską i węgierską kulturą, propagatorem historii i kultury węgierskiej w Polsce, i ilekroć zaszła tego potrzeba, energicznym obrońcą polskich spraw w prasie węgierskiej”.

        Były kierownik Katedry Filologii Węgierskiej na Uniwersytecie Warszawskim prof. dr hab. István Csapláros pisał na łamach krakowskiego „Zdania” (nr. 5 z 1986 r.) o antypolskim paszkwilu Gy. Spiró:

       „Dobrze, gdy przeciętny czytelnik węgierski prześlizgnie się tylko przez te wszystkie  androny i nie dostrzeże w nich takiej konsekwentnej i świadomej tendencyjności, jak to zauważył historyk i publicysta, najwybitniejszy hungarysta w Polsce Jerzy Robert Nowak,  autor wielu cennych prac, obdarzony wysokim poczuciem honoru narodowego”.

       Jeden z przywódców patriotycznej opozycji na Węgrzech, a od 1990 r. do 1993 r. premier pierwszego demokratycznego rządu na Węgrzech József Antall pisał w wystosowanym  8 lipca 1988 r. liście do ambasadora PRL w Budapeszcie:

       „Bardzo boleśnie  dotyka mnie zawsze, gdy  spotykam się z negatywnymi zjawiskami w stosunkach dwóch naszych narodów. W minionych miesiącach cieszący się naszym szczególnym szacunkiem Jerzy Robert Nowak wystąpił spod wielu względami słusznymi ocenami na temat węgierskich błędów, odczuwalnych w sferze stosunków polsko-węgierskich, o przejawach takich zachowań, które szkodzą stosunkom obu narodów”.

        Dodajmy, że w latach 8o-tych i 90-tych jako przewodniczący polskiej delegacji naukowej na rozmowy z naukowcami węgierskimi i austriackimi w sprawie podręczników szkolnych J. R. Nowak stanowczo bronił prawdy o Polsce, częstokroć deformowanej w podręcznikach węgierskich i austriackich pod wpływem źródeł niemieckich i sowieckich. W latach osiemdziesiątych nie było autora, który by częściej od J. R. Nowaka przeciwstawiał się na łamach  prasy (krakowskie „Zdanie”, „Radar”, „Kurier Polski”, „Tygodnik Demokratyczny”) kampanii oczernień polskich powstań.
     
         Po 1989 roku prof. J. R. Nowak odegrał większą niż ktokolwiek inny w Polsce rolę w ukazywaniu zagrożeń antypolonizmu i przełamywania tabu wokół problematyki żydowskiej (osiem książek, bardzo obszerne teksty do „Encyklopedii Białych Plam” i ponad 200 artykułów). Duże znaczenie miała pod tym względem wydana w dwóch wydaniach (1993 i 1994 książka „Myśli o Polsce i Polakach” . Pokazywała ona opinie o Polsce i Polakach, polskim charakterze narodowym od XV wieku do końcowych dziesięcioleci XX wieku. Książka zawierała m.in. w większości nieznane szerzej w Polsce teksty zagraniczne poświęcone obrazowi heroizmu i martyrologii Polski, bądź piętnujące zdradzanie Polski przez aliantów (np. wspaniały tekst G. Orwella atakujący „tchórzostwo prasy brytyjskiej” w sprawie Powstania Warszawskiego). Entuzjastycznie omawiana w dwóch audycjach radiowych Jana Nowaka - Jeziorańskiego ( ! ) książka Nowaka została całkowicie przemilczana w głównych polskojęzycznych „przekazach”. W 1998 r. ukazała się dwutomowa, ponad 900-stronnicowa książka J. R. Nowaka: „Zagrożenia dla Polski i polskości”, w wielkiej części poświęcona obronie polskości, polskiego patriotyzmu, polskiej historii i polskiej kultury. Książka ta stała się prawdziwym bestsellerem 1998 r.,podobnie jak wydany rok później „Czarny leksykon” (demaskatorski obraz ludzi z polskich pseudoelit. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudziły dwa jego kolejne cykle publicystyczne o stosunkach polsko-żydowskich: „Przemilczane świadectwa” (47 artykułów na łamach „słowa - Dziennika Katolickiego”)  i 30 dwukolumnowych artykułów  cyklu: „Za co Żydzi muszą przeprosić Polaków” w „Naszej Polsce”.
W 1999 r. ukazała się jego pionierska książka „Przemilczane zbrodnie”, przerywająca długotrwałe milczenie o zbrodniach popełnionych przez zbolszewizowanych Żydów na Kresach na ich polskich sąsiadach. Była to pierwsza w Polsce publikacja na ten temat. Opracowane przez J. R. Nowaka dla „Encyklopedii „Białych plam” (tom 1) hasło „Antypolonizm”, (Radom 2000, ss. 148-163) zostało w całości przedrukowane w specjalnym świątecznym dodatku chicagowskiego „Dziennika Związkowego” z 21- 23 kwietnia 2000 r. W tomie   1 „Encyklopedii „Białych plam”  na ss. 169-176 znalazło się również  opracowane przez J. R. Nowaka hasło o „antypolskich wystąpieniach na Kresach w latach 1939-1941”.
   
        Poczesne miejsce w dorobku J. R. Nowaka znalazły również książki poświęcone tematyce Kościoła i obronie wiary. Znalazły się wśród nich takie książki jak: „Kościół a Rewolucja Francuska” (wydana w 1999 roku, czeski przekład w 2003 r.), „Walka z Kościołem wczoraj i dziś” (1999 r.), „Aby Polska Polską była” (przygotowany przez J. R. Nowaka wybór myśli Prymasa Tysiąclecia o Narodzie, 2001 r.), „Alleluja i do przodu! Prawda o Radiu Maryja i jego przeciwnikach”, 2003 r., ponad 370-stronnicowa książka „W obronie wiary”, 2008 r.

             W latach 2001-2002 ukazały się 2 tomy wyboru kazań ks. prałata Henryka Jankowskiego - „Ks. Jankowski na przekór kłamstwom” w wyborze J. R. Nowaka i z jego obszernymi wstępami. 
   
           Wielkim zainteresowaniem cieszyła się również książka J. R. Nowaka: „Spory o historię i współczesność” ( wydany w 2000 r. ponad 650-stronnicowy wybór dorobku publicystycznego J. R. Nowaka ). W 2000 r. ukazała się ponad 200 -stronnicowa „Czarna legenda dziejów Polski”, krytykująca zafałszowania dziejów Polski od czasów najdawniejszych po czasy najnowsze. Prawdziwym bestsellerem okazała się wydana w 2001 r ponad 300-stronnicowa książka „Sto kłamstw J. T. Grossa o żydowskich sąsiadach i Jedwabnem”, stanowiąca namiętną obronę prawdy o Polsce i Polakach doby drugiej wojny światowej. W 2003 r. Polonia amerykańska wydała angielski przekład tomiku „Kogo muszą przeprosić Żydzi”. 30 grudnia 2005 r. uchwałą Rady Miasta Jedwabne J. R. Nowakowi przyznano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jedwabne. W 2006  roku ukazała się ponad 300 stronnicowa książka „Nowe kłamstwa Grossa”  pisana w obronie  prawdy o Polsce i Polakach doby drugiej wojny światowej). W okresie od 9 lutego do 30 czerwca 2008 r. J. R. Nowak odbył 64 spotkania w różnych miastach Polski w ramach kampanii antygrossowej, uczestniczyło w nich na ogół od 300 do tysiąca osób ( w Krakowie 15 czerwca - 3000 osób). Spotkania przyniosły pomyślny skutek - Gross zrezygnował z dalszych publicznych prób nagłaśniania swej antypolskiej i antykatolickiej książki w Polsce.

      „Żeby Polska…”, wydany w 2009 r. w Warszawie pierwszy tom (438 stron) zakrojonego na  1200 stron trzytomowej książki o historii Polski 1733-1939. Tom obejmował  dzieje Polski w okresie od 1733 r. do 1861 r. W 2010 r. ukazał się drugi tom powyższej historii Polski, obejmujący okres od 1861 r. do 1905 r. Trzeci tom, obejmujący okres od  1905 r. do 1939 r. jest  wciąż przygotowywany do druku.

      Wydana  jesienią 2009 r. książka  „Alarm dla Polski” (165 stron). Autor występował w niej m.in. na rzecz szerszego spopularyzowania omawianych przez niego książek zagranicznych autorów rzetelnie pokazujących heroizm i martyrologię Polaków w drugiej wojnie światowej. (Por. ss. 77-81,83, 90-91, 102-104,118-124,135-136).

      J. R. Nowak poświęcił również odrębną książkę tematyce  antypolonizmu: „Antypolonizm. Zdzieranie masek” (t.I i II), 2007r.  W pracy zbiorowej IPN „Wokół pogromu kieleckiego” (Warszawa 2008, t. II) przedrukowano na stronach 447-470  jego szkice o prawdziwych kulisach zbrodni kieleckiej w 1946 r. jako prowokacji sowieckich i polskich sił bezpieczeństwa. W wydanej jesienią 2009 r. książce  „Alarm dla Polski” występował m.in. na rzecz szerszego spopularyzowania omawianych przez niego książek zagranicznych autorów rzetelnie pokazujących heroizm i martyrologię Polaków w drugiej wojnie światowej. W tym samym roku ukazała się jego obszerna, ponad  470 stronnicowa książka „Potępiany za patriotyzm. Sylwetka Jana Kobylańskiego”. J. R. Nowak pokazywał tam zasługi wieloletniego przywódcy Polonii południowo-amerykańskiej, równocześnie obnażając kulisy kampanii oszczerstw prowadzonej przeciw niemu.

W latach 2007-2009 J. R. Nowak opublikował kolejne trzy wydania książki „Co Polska dała światu”. Książka, ukazuje wciąż zbyt mało znany wkład Polski w historię świata oraz zasługi wybitnych Polaków na różnych kontynentach.  J. R. Nowak zrobił szczególnie dużo dla budowania mostów między Krajem a Polonią. Na zaproszenie Prezesa KPA Edwarda Moskala wygłosił referat o antypolonizmie na posiedzeniu Rady Dyrektorów KPA. Wystąpił w blisko 300 audycjach radiowych Polonii z  USA i Kanady.  Przez wiele lat brał stały udział (dwa razy w tygodniu) w programach polonijnego radia w Chicago (uważany był za najlepszego komentatora z Polski). W prasie polonijnej (głównie w Stanach i Kanadzie, ale także i w Ameryce Południowej, Australii i Francji) przedrukowano paręset artykułów J. R. Nowaka.

       Od 1995 r. J. R. Nowak pełnił stanowisko profesora na Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, a od szeregu lat jest profesorem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Od 2000 r. przez wiele lat J. R. Nowak przygotowywał stały obszerny cotygodniowy przegląd prasy „Pro i contra” w najpopularniejszym tygodniku katolickim - „Niedzieli”. Publikowane tam teksty J. R. Nowaka zyskały m.in. podziękowania ks. arcybiskupa Józefa Michalika i przeora (obecnie generała) zakonu paulinów Izydora Matuszewskiego.  Przez wiele lat J. R. Nowak miał stałą comiesięczną audycję „Minął miesiąc” (w ostatnią sobotę) w ramach „Rozmów Niedokończonych” w Radiu Maryja.

Konsekwentna obrona polskości prowadzona przez prof. J. R. Nowaka naraziła go za to na różne ataki i szkalowania, prawdziwą kampanie nienawiści (na łamach „Gazety Wyborczej” „Tygodnika Powszechnego” „Wprost”, „Polityki”, „Newsweek-a” „Przekroju”, „Midrasz" oraz  TVN, etc.). Od wielu lat, poza paru odosobnionymi przypadkami nie dopuszcza się do jego wystąpień w publicznej telewizji czy radiu, w odróżnieniu od lat 1989-1992, gdy często występował w tych mediach. Nieprzerwanie próbuje się blokować dotarcie do jego książek na terenie całego kraju. W 2002 r. doszło do wystąpienia przeciwko 3 książkom prof. J. R. Nowaka. Do sprawy została włączona policja i prokuratura w Tychach. Sprawa zakończyła się fiaskiem po wielkiej serii wystąpień w obronie książek prof. J. R. Nowaka ze strony prezesa KPA Edwarda Moskala i licznych innych działaczy polonijnych, kilku interpelacji poselskich, listu kilkudziesięciu profesorów, przeciwstawiających się nagonce na autora i bezprawne, niczym nieuzasadnione działania policji oraz błędy prokuratury w Tychach zostały poddane później jednoznacznej krytyce w tekście kierownika Zakładu Kryminalistyki i Prawa Dowodowego UMCS w Lublinie, prof. dr hab. Romualda Kmiecika. Zatrzymanie książki „niepoprawnej politycznie” w trybie art. 217 §1 k.p.k., „Prokurator”, nr 2  z 2002 r.

       Niepowodzeniem zakończyła się również podjęta w 2003 r. próba zaskarżenia broniącej prawdy o Polsce książki „100 kłamstw J.T. Grossa” w prokuraturze warszawskiej.  Szczególnie podłe były ustawicznie ponawiane przez oszczerców ( z „Wyborczej” i tym podobnych mediów) oskarżenia o rzekomy antysemityzm J. R. Nowaka w sytuacji, gdy ten autor zrobił więcej niż ktokolwiek inny w Polsce po wojnie dla spopularyzowania Żydów - przyjaciół  Polski (za co spotkały go zresztą rozliczne kalumnie  w tekstach L. Bubla i jemu podobnych osobników). Przypomnijmy m.in. że J. R. Nowak pisał o Żydach polonofilach w rozlicznych czasopismach, począwszy od krakowskiego „Zdania” i „Przeglądu Tygodniowego” po „Naszą Polskę”.  Temat ten szeroko omawiał m.in. w poświęconym stosunkom polsko-żydowskim  numerze anglojęzycznego czasopisma „Dialectics and Humanism”  (nr 1 z 1989 r.), gdzie ukazał się jego  40-stronnicowy tekst „Poles and Jews. The Forgotten Traditions of Cooperation”. 

       W 2002 r. J. R. Nowak opublikował tomik „Przemilczani obrońcy Polski”, poświęcony przedstawieniu najbardziej propolskiego nurtu wśród Żydów - tzw. nurtowi Żydów asymilatorów. Pisał tam m.in. o związanym z polskimi środowiskami patriotycznymi, a gruntownie przemilczanym w PRL-u Żydowskim Związkiem Wojskowym z czasów drugiej wojny światowej i o Żydach, którzy występowali „w obronie prawdy o Polakach doby wojny”.

          W odpowiedzi na nagonki w różnych bardzo wpływowych polskojęzycznych mediach J. R. Nowak zyskiwał tym większe pochwały w tekstach i wypowiedziach słynnych polskich patriotów. Ksiądz biskup Edward Frankowski pisał we wstępie do książki J. R. Nowaka „Zagrożenia dla Polski i Polskości” (1998 r.),  iż:

         „wypełnia ona ogromna lukę w kręgu polskich publikacji, przynosząc po raz pierwszy tak syntetyczny i wielostronnie udokumentowany obraz zagrożeń dla narodu polskiego w dzisiejszej dobie(...) Czyni to z książki prof. Jerzego Roberta Nowaka tym potrzebniejszą lekturę dla wszystkich, którzy myślą i czują po polsku”.

W innym wstępie - do książki J. R. Nowaka: „Co Polska dała światu” ks. biskup Frankowski pisał:

Przygotowane przez prof. Jerzego Roberta Nowaka dwa tomiki pt. „Co Polska dała światu”, to dwa skarbczyki nadziei w czas zwatpień i rozgoryczeń. Przypominają o chlubnej przeszłości, by nigdy nie poddawać się, być sobą(...)”.

Uczestniczący niejednokrotnie na spotkaniach  z J. R. Nowakiem w Szczecinie  ks. arcybiskup Marian Przykucki (niestety zmarły w zeszłym roku), na spotkaniu w 2001 roku nazwał  J. R. Nowaka „apostołem zdroworozsądkowego patriotyzmu”. (Por. „Niedziela”, nr 14 z 2001 r., dział „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”, artykuł: „Rok Prymasa Tysiąclecia”).
Słynny ekonomista - profesor Stefan Kurowski w wystąpieniu z 2001 r. powiedział m.in.:

Prof. Jerzy Robert Nowak jest niezwykłym zjawiskiem w naszym życiu intelektualnym. Od 12 lat działa w ruchu patriotycznym, organizuje, pisze, przemawia, a jego główną wytyczną w tym działaniu jest obrona wartości narodowych i interesu narodowego z jednej strony, a piętnowanie i zwalczanie tych, którzy tym interesom zagrażają, a wartości niszczą - z drugiej strony (…) zapytajmy, jakby się potoczyła ta batalia o uratowanie polskiej świadomości i dobrego imienia polskiego narodu, gdyby nie było Roberta Nowaka, już znanego, już popularnego obrońcę polskości(…)”.

4 kwietnia 2002 r. prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej nieodżałowany Edward Moskal wystąpił ze stanowczym protestem przeciwko godzącym w książki J. R. Nowaka szykanom policji i prokuratury w Tychach, stwierdził m.in.:

Szanowny Panie Profesorze, Pragnę przekazać Panu wyrazy naszej solidarności i poparcia dla odważnej, niezależnej, wytrwałej działalności, jaką prowadzi Pan od lat w swoich publikacjach i wystąpieniach publicznych w kraju. Miała ona dla nas zawsze odpowiedzialny, naukowy charakter, zaś Pańska troska o przyszłość społeczeństwa polskiego i zachowanie naszych tradycyjnych wartości stanowiła ich piękny, dodatkowy walor(…)”.

      Łódzki hierarcha, ks. biskup Adam Lepa, nazwał J. R. Nowaka w styczniu 2010 roku podczas opłatka w łódzkim stowarzyszeniu kombatantów Antyk „najodważniejszym z Polaków”.

                                                  c. d. n.
Początek strony