Jerzy Robert Nowak
Oficjalna Strona
Serdecznie witamy
na oficjalnej stronie internetowej
Jerzego Roberta Nowaka.

<<<   na YouTube


<<<   na Twitterze
Wspierajmy Jerzego Roberta Nowaka
Wsparcie Jerzego Roberta Nowaka:

PKO BP Warszawa - oddział nr 11
ul. Wołoska 58/62
02-507 Warszawa (Mokotów)

Nr. rachunku:
04 1020 1156 0000 7002 0066 7501

Nr. IBAN:
PL 04 1020 1156 0000 7002 0066 7501

Kod BIC (SWIFT):
BPKOPLPW
Lista Donatorów
 
Książki w wersji elektronicznej
>  e-książki  <
             Do najchlubniejszych kart polskiej historii należą stulecia polskiej to-
lerancji religijnej, uważanej za wyjątkową w całej ówczesnej Europie. Polska nie tylko uniknęła
krwawych, wyniszczających wojen religijnych, których ofiarą padły tak liczne kraje Europy,
lecz stała się idealnym schronieniem dla tysięcy osób prześladowanych za wiarę w innych
państwach. oski intelek- tualista - głośny emigrant religijny Bonifacio Giovanni Bernardino,
markiz d'Oria tak pisał w liście do profesora Uniwersytetu Bazylejskiego Sebastiana Castelliona
na temat Polski: Ziemia ta w moim przekonaniu nie ustępuje Niemcom, w niektórych
rzeczach je nawet wyprzedza (...). Wielką, co mó- w najwięks mib tu wolność życia
wedle swej myśli i upodo- bania, także pisania i publikowania. Nikt tu nie jest cenzorem
(podkr.
- J.R.N.).

Fragment książki Jerzego Roberta Nowaka pt. "Co Polska Dała światu - Tom I"